Interreg Slovenia
de  |  en  |  slo
Grad Grad
Prenočišča v grajskih sobanah, degustacije vin v grajski kleti, najem prostorov za različne priložnosti (civilne poroke, seminarji, konference, koncerti). Vrelci blagodejne zemeljske energije. Grajska trgovina z rokodelskimi izdelki in domačimi produkti.

Zgodovina
Grad se v pisnih virih omenja kot središče posestva Lyndwa leta 1214. Grajsko poslopje stoji na strmem griču iz bazaltnega tufa nad naseljem Grad. Po pripovedovanju naj bi ga začeli graditi vitezi templjarji. Na osnovi arheoloških izkopavanj lahko začetke nekdanjega dobro utrjenega srednjeveškega jedra umestimo v 11. stoletje. V osmih stoletjih je nastalo obsežno grajsko poslopje, ki danes velja za enega največjih baročnih gradov na Slovenskem.
Razsežno petkotno obliko je grad dobil v 16. stoletju. Ko so se polegli napadi Turkov, krucev in upornih kmetov, je grad dobil baročno podobo z večnivojskimi arkadnimi hodniki, grajsko kapelo in zvonikom. Elementi ostalih obdobij (od romanike do baroka) so spretno vključeni v grajski kompleks in odslikavajo premožnost njegovih lastnikov. Amadejci so začeli zgodbo plemiških rodbin, ki so upravljale s posestvom in z gradom. Nadaljevale so jo družine Széchy, Batthyány, Nádasdy und Széchényi. Z odhodom družine Hartner je grad izgubil vlogo reprezentančne rezidence. Zanj je bila usodna 2. svetovna vojna, ko sta ga zasedli Rdeča armada in pozneje jugoslovanska vojska. Pozabljen med mogočnimi drevesi grajskega parka je ponovno zaživel po prvih obnovah 1995. leta.
Danes je v gradu sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi naravne in kulturne krajine ter zgodovinske in etnološke dediščine Goričkega. Lastnik gradu je Republika Slovenija. Z gradom upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko.
Razstave
Razstava o zgodovini in stavbnem razvoju gradu, umetniške razstave in razstave z naravoslovno tematiko, predstavitev delavnic domačih obrti.
Dogodki za vse čute
Na jesenskem bazarju je na grajskem dvorišču bogato sejemsko dogajanje s ponudbo izdelkov domače obrti in dejavnosti, vrhunsko kulinariko ter kulturnim programom.
Stik & informacije
Grad Grad
Grad 191, SI - 9264 Grad
Tel: +386 (0)2 5518860
vodniki@goricko.info
www.park-goricko.org

Odpiralni čas
marec, oktober, november: 10.00 – 16.00
april – september: 10.00 – 18.00
decembra, januarja, februarja in ob ponedeljkih zaprto


Zemljevid
Grad Grad
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card